Ukraińska w boguchwale zielonej

Ukrainka szuka praca Warszawa

Przyjeżdżający do Polski Ukraińcy nie muszą się martwić tym, że w naszym kraju nie znajdą pracy. Rynek wciąż jeszcze nie jest na tyle nasycony, by choćby część z nich musiała wracać do kraju z niczym. Przeciwnie, większość pracodawców postuluje, by zwiększać udogodnienia administracyjne – skracać czas oczekiwania na pozwolenie na pracę i ułatwiać zatrudnianie. Choć pracowników brakuje w każdej branży, to prym wiedzie głównie przemysł zatrudniający głównie mężczyzn. Jakkolwiek, nie brakuje też pracy zwykle wykonywanej przez kobiety – dlatego do Polski przyjeżdża prawie tyle samo Ukrainek, co Ukraińców (Ukraińska w boguchwale zielonej). Praca dla nich znajduje się przede wszystkim w gastronomii, branży spożywczej i tekstylnej oraz usługach (np. w salonach fryzjerskich i kosmetycznych). Duże zapotrzebowanie wykazuje również system opieki oraz usługi sprzątania.

Powodem, dla którego Ukrainki, podobnie jak Ukraińcy, zatrudniani są we wszystkich sektorach, jest ich dobra opinia na polskim rynku pracy. Co więcej, zalety Ukrainek jako pracownic, cenione były jeszcze na długo przed tym, zanim polska zliberalizowała przepisy dotyczące ich zatrudniania. Już w latach 90. Ukrainki wykazywały się dużą kulturą pracy, sumiennością, starannością i rzetelnością. Taki wizerunek pozostaje niezmienny do dzisiaj.

Dodatkowo na korzyść Ukrainek przemawia fakt, że co drugi polski pracodawca skłania się ku temu, by zatrudnić przedstawicielkę właśnie tej nacji, a nie jakiejkolwiek innej. W sytuacji, gdy Ukrainka szuka pracy równolegle z inną cudzoziemką, ta pierwsza ma większe szanse na zatrudnienie. Duża część pracodawców ufa Ukraińcom na tyle, że zatrudnia ich w dużej liczbie. Korzystają wtedy z usług agencji pracy, która niekiedy jest w stanie dostarczyć nawet do 150 pracowników ukraińskich do pracy na różnych stanowiskach, niekoniecznie fizycznych.

Duże zapotrzebowanie na pracowników bardzo często oznacza także to, że wynagrodzenia oferowane Ukrainkom są korzystne. Jakkolwiek, wysokość płacy wzrasta wraz z wielkością miejscowości, w której się pracuje (a więc i dostępnością miejsc pracy na lokalnym rynku). Najchętniej wybierane są więc największe miasta Polski, szczególnie Warszawa. Może ona zaoferować nie tylko najlepsze stawki rynkowe, ale także największą różnorodność zatrudnienia, która wśród Ukrainek jest najbardziej widoczna. Często pracują one bowiem w zawodach zgodnych ze swoim wykształceniem, a nawet w męskich zawodach.

Powodem, dla którego Ukrainki nie są dyskryminowane na rynku pracy, jest fakt, że przyjeżdżają tutaj równie chętnie co mężczyźni (inaczej niż ma to miejsce na przykład w przypadku narodów azjatyckich) i są niekiedy bardzo dobrze wykształcone, a także mają duże doświadczenie zawodowe, które zdobyły na Ukrainie. Tak duży ośrodek miejski, jakim jest Warszawa, jest miejscem dogodnym do tego, by mieć pewność ciągłości zatrudnienia. Do tego dochodzi również fakt, że bardzo szybko uczą się polskiego, a więc nie ma problemu bariery językowej ani długiego okresu przystosowawczego.